Opłaty

Wpłat można dokonywać gotówką u prowadzącej zajęcia, przelewając pieniądze poprzez aplikację ActiveNow lub dokonując przelewu na poniższy nr konta bankowego.

Santander Bank: 15 1090 1128 0000 0001 4256 5135

Dane do przelewu: Studio Projektowe Natalia Pietrzykowska, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz

tytułem: Kurs rysunku, imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa, miesiąc

Opłaty regulowane są z góry za miesiąc.

Cena zajęć obliczana jest w zależności od ilości zajęć w miesiącu przy założeniu, że w miesiącu odbędą się 4 zajęcia, cena wynosi:

  • klasy 1-4: 140 zł
  • klasy 5-8: 160 zł
  • klasy licealne/ dorośli: 300 zł

Dokładne płatności znajdują się w panelu klienta na stronie ActiveNow