Oferta 2023/2024

Rozróżniamy trzy poziomy grup ze względu na wiek uczestników:

Klasy 1-4, 5-8 oraz liceum/dorośli, grupa dla dorosłych

Grupa I (klasy 1-4)

Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu

Opłacane miesięcznie z góry (140 zł/4 zajęcia po 1h)

W przypadku nieobecności, po wcześniejszym powiadomieniu prowadzącego, możliwe jest odrabianie zajęć w innym terminie.

Na pierwsze zajęcia zabierzcie ze sobą szkicownik.

Bardzo chętnie obejrzymy Wasze dotychczasowe prace, dadzą nam pełen obraz umiejętności rysunkowych.

Opłaty regulowane są z góry za miesiąc.

Cena zajęć obliczana jest w zależności od ilości zajęć w miesiącu przy założeniu, że w miesiącu odbędą się 4 zajęcia, cena wynosi 140 zł. Dokładne płatności znajdują się w panelu klienta na stronie ActiveNow

Plan zajęć dla Grupa I (klasy 1-4)

Grupa Da Vinci – poniedziałek 16:15-17:15

Grupa Klimt – poniedziałek 17:30-18:30

Grupa Malczewski – wtorek 16:20-17:20

Grupa Matejko – wtorek 18:00-19:00

Grupa Michał Anioł – środa 16:30-17:30

Grupa Monet – czwartek 16:30-17:30

Grupa Van Gogh – piątek 16:00-17:00

Nazwy grup (przyporządkowanie do konkretnego artysty) nie są zależne od poziomu zaawansowania.

Grupa II (klasy 5-8)

Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu .

Opłacane miesięcznie z góry (160 zł/4 zajęcia po 1,5h)

W przypadku nieobecności, po wcześniejszym powiadomieniu prowadzącego, możliwe jest odrabianie zajęć w innym terminie.

Na pierwsze zajęcia zabierzcie ze sobą kilka ołówków o różnej twardości oraz szkicownik.

Bardzo chętnie obejrzymy Wasze dotychczasowe prace, dadzą nam pełen obraz umiejętności rysunkowych.

Opłaty regulowane są z góry za miesiąc.

Cena zajęć obliczana jest w zależności od ilości zajęć w miesiącu przy założeniu, że w miesiącu odbędą się 4 zajęcia, cena wynosi 160 zł. Dokładne płatności znajdują się w panelu klienta na stronie ActiveNow.

Plan zajęć dla Grupa II (klasy 5-8)

Grupa Boznańska – poniedziałek 17:30-19:00

Grupa Kahlo – środa 17:45-19:15

Grupa Szapocznikow – czwartek 17:45-19:15

Nazwy grup (przyporządkowanie do konkretnego artysty) nie są zależne od poziomu zaawansowania.

Grupa III (liceum) 

12 godzin w miesiącu + możliwość korzystania z pracowni otwartej

Spotkania grupy licealnej obejmują zajęcia z rysowania martwej natury, postaci, 

malarstwa, prac z wyobraźni (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Opłacane miesięcznie z góry (300 zł/4 zajęcia po 3h)
Po wcześniejszym powiadomieniu prowadzącego możliwe jest odrabianie zajęć w tygodniu.

Na pierwsze zajęcia zabierzcie ze sobą kilka ołówków o różnej twardości, gumkę do mazania oraz brystol 50x70cm.

Bardzo chętnie obejrzymy Wasze dotychczasowe prace, dadzą nam pełen obraz umiejętności rysunkowych. Opłaty regulowane są z góry za miesiąc.

Cena zajęć obliczana jest w zależności od ilości zajęć w miesiącu przy założeniu, że w miesiącu odbędą się 4 zajęcia, cena wynosi 300 zł. Dokładne płatności znajdują się w panelu klienta na stronie ActiveNow.

Plan zajęć dla Grupa III (liceum)

Grupa Fangor – piątek 17:10-20:10

Grupa Gaudi – sobota 9:30-12:30

Nazwy grup (przyporządkowanie do konkretnego artysty) nie są zależne od poziomu zaawansowania.

Grupa dorosłych

Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu i trwają 1,5 h.

Spotkania grupy dla dorosłych obejmują zajęcia z rysowania martwej natury, malarstwa, rzeźby, grafiki.


Cena za zajęcia wynosi 100 zł (75 zł w przypadku grupy liczącej ponad 5 kursantów)

Na pierwsze warsztaty prosimy zabrać ze sobą szkicownik/blok rysunkowy w formacie A3 lub kartkę 50×70 cm/ 100×70 cm, kilka ołówków o różnej twardości oraz gumkę do mazania.

Bardzo chętnie obejrzymy Państwa dotychczasowe prace, dadzą nam pełen obraz umiejętności rysunkowych.

Plan zajęć dla Grupa dorosłych

Czwartek 19:30-21:00

Opłaty

Wpłat można dokonywać przelewając pieniądze na poniższy nr konta bankowego

Santander Bank: 15 1090 1128 0000 0001 4256 5135

Dane do przelewu: Studio Projektowe Natalia Pietrzykowska, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz

tytułem: Kurs rysunku, imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa, miesiąc